Skoči do sadržaja

Europska studentska unija (The European Students’ Union – ESU) objavila je studiju pod nazivom „Bologna with Student Eyes: Time to meet the expectations from 1999“ u kojem donosi analizu provedbe Bolonjskog procesa u 38 europskih zemalja.

Rezultati istraživanja provedenog među nacionalnim studentskim organizacijama pokazali su neujednačenu provedbu reformi definiranih u Bolonji, a čiji su ciljevi bili harmonizacija i reforma visokog obrazovanja u Europi.

Tri su najvažnije komponente reformi: kvalifikacijski okvir, sustav ECTS bodova i trostupanjski sustav obrazovanja. Većini je zemalja najveći izazov implementacija funkcionalnog kvalifikacijskog okvira. ECTS sustav implementiran je u većini država, ali često samo površno.

Studija daje pregled određenih područja: participacija studenata u upravljanju, socijalna dimenzija, osiguravanje kvalitete, priznavanje kvalifikacija, mobilnost, internacionalizacija, strukturne reforme i financiranje visokog obrazovanja.

Kada je u pitanju Hrvatska, prema podacima navedenim u izvješću, studenti su dosta uključeni u rad visokih učilišta, ali imaju mali utjecaj. Kvalifikacijski okvir postoji, no u praksi se ne primjenjuje. Što se tiče uključenosti studenata u procese osiguravanja kvalitete, Hrvatska je navedena kao dobar primjer. Isto tako, dobro je ocijenjena socijalna dimenzija, kao i pozitivni pomaci po pitanju stipendiranja studenata.

Bolonjski proces donio je određene promjene europskom visokom obrazovanju. U nekim segmentima se uočava napredak, međutim, otvorena su još brojna pitanja i izazovi što pokazuje i ova studija.