Skoči do sadržaja

Na Rektoratu Sveučilišta u Rijeci u petak, 10. srpnja 2015. godine, predstavljena su četiri projekta koji podržavaju unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja. Projekt je dobilo Sveučilište u Rijeci te njegove sastavnice: Ekonomski, Pomorski i Učiteljski fakultet.

Gotovo 10 milijuna kuna dodijeljeno je Sveučilištu u Rijeci za provedbu četiriju projekata, a sredstva su dobivena u okviru natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava  “Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)” financiranih iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

U okviru natječaja financirani su projekti koji podržavaju unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja kroz razvoj i provedbu HKO-a, izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacija te modernizacijom i/ili izradom novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i u skladu s potrebama tržišta rada.

Projekte su predstavili: rektor Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Pero Lučin, prorektorica za studije i studente prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, dekanica Učiteljskog fakulteta prof. dr. sc. Jasna Krstović, dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Heri Bezić i dekan Pomorskog fakulteta prof. dr. sc. Serđo Kos.