Skoči do sadržaja

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma održat će se od 24. do 29. kolovoza 2015. u Zadru s ciljem poticanja zajedničke suradnje među studentima i profesorima u međukulturalnom i multidisciplinarnom okružju, u svrhu stjecanja novih znanja na području kulturnog turizma.

Na ovoj će školi sudjelovati studenti Sveučilišta u Zadru te studenti partnerskih sveučilišta: Ekonomskog i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Turistice (Univerza na Primorskem) iz Portoroža te Università della Svizzera italiana (USI), Lugano. Bit će organizirana predavanja, radionice i rasprave na temu kulturnog turizma, marketinga u kulturi i turizmu, održivog razvoja destinacije, inovativnosti i konkurentnosti u turizmu, korištenju novih tehnologija i slično.  Uz profesore Sveučilišta u Zadru, na ljetnoj školi predavat će i  profesori i znanstvenici Ekonomskog fakulteta i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Università della Svizzera Italiana (USI) te Turistice (Univerza na Primorskem).

Međunarodna ljetna škola kulturnog turizma provodi se u okviru projekta Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače RC.1.1.05-0117.