Skoči do sadržaja

Europska komisija objavila je u kolovozu Nacrt zajedničkog izvješća Vijeća i Komisije za 2015. godinu o provedbi strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020).

Ovaj dokument sadrži smjernice za europsku suradnju na području obrazovanja do 2020. godine. Definirano je šest prioriteta koji uključuju unapređenje vještina i kompetencija, kreiranje inovativnog okruženja uz istovremno njegovanje vrijednosti kao što su jednakost i poticaj razvoju aktivnog građanstva:

  • Relevantne i visokokvalitetne vještine i kompetencije, usmjerene na ishode učenja, radi zapošljivosti, inovacija i aktivnog građanstva
  • Inkluzivno obrazovanje, jednakost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija
  • Otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući potpuno prihvaćanje digitalnog doba
  • Snažna potpora odgojno-obrazovnom osoblju
  • Transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija radi olakšavanja obrazovne mobilnosti te mobilnosti radne snage
  • Održivo ulaganje, djelotvornost i učinkovitost sustava za obrazovanje i osposobljavanje.

Nacrt izvješća na hrvatskom jeziku dostupan je na poveznici, dok englesku verziju možete preuzeti ovdje.