Skoči do sadržaja

Europsko udruženje sveučilišta (European University Association – EUA) objavilo je publikaciju pod nazivom „ESG Part 1: Are Universities Ready?“ u kojoj se, temeljem izvješća o stanju visokog obrazovanja u Europi, pokušava odrediti koliko su sveučilišta spremna za provedbu 1. dijela nove verzije ESG-a.

Naime, nova verzija Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) usvojena je na ministarskoj konferenciji održanoj u Erevanu, u svibnju ove godine. Dio radne grupe koja je radila na reviziji ESG-ja bilo je i Europsko udruženje sveučilišta koje predstavlja i podupire visokoobrazovne ustanove u više od 40 zemalja pružajući im mogućnost suradnje i sudjelovanja u aktualnim događanjima vezanim uz politiku visokoga obrazovanja i znanstvenoga istraživanja.