Skoči do sadržaja

Međunarodna znanstvena konferencija pod nazivom „Europa regija i Mediteran. Kamo ide Hrvatska?“ održat će se 23. listopada 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Svrha je konferencije otvorena rasprava o temama kao što su regionalni identiteti u Europi, mediteranska orijentacija, pojam regije u političkom, kulturnom i svakodnevnom diskursu, Hrvatska i njezina mediteranska komponenta identiteta u prošlosti i danas, što je Mediteran danas i u što se može/treba pretvoriti sutra itd.

Uz splitski Filozofski fakultet, konferenciju zajednički organiziraju Institut za Europske i Globalizacijske Studije iz Zagreba, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, „Jean Monnet“ katedra za političke studije Europske unije Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba.
Program konferencije