Skoči do sadržaja

U rujnu je vanjsko certifikacijsko tijelo Det Norske Veritas GL provelo recertifikacijski audit prema zahtjevima norme ISO 9001, kojim je potvrđeno da je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u svome radu usklađena sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 te joj je dodijeljen certifikat na tri godine.
AZVO je ustrojio integriran sustav osiguravanja kvalitete temeljen na Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja i zahtjevima norme ISO 9001.
Prilikom vrednovanja istaknuti su neki pozitivni pokazatelji: AZVO je započeo s praćenjem procjene rizika zadanih ciljeva; kontinuiran razvoj ljudskih potencijala, jačanje međunarodne uloge AZVO-a uz diseminaciju nacionalne dobre prakse te vrlo dobar sustav vođenja zapisa u procesu akreditacije.