Skoči do sadržaja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj dana 4. travnja 2016. godine pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja.

Cilj javne rasprave je prikupiti primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti o Nacrtu.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje eventualne primjedbe i prijedloge na Nacrt Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja na http://www.nvzvotr.hr/hr/forum.

Ukoliko sveučilišta, njihove sastavnice, javni instituti i druge znanstvene organizacije, žele svojim služenim raspravama nazočnost članova Stručnog povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, potrebno je uputiti zahtjev na e-mail adresu dorotea.herold@azvo.hr najmanje 10 dana unaprijed. Predsjednik Stručnog povjerenstva prof. dr.sc. Željko Potočnjak će u konzultaciji s članovima Stručnog povjerenstva utvrditi raspored moguće nazočnosti na raspravama ovisno o drugim obvezama članova Stručnog povjerenstva.

Sveučilišta, njihove sastavnice, javni instituti i druge znanstvene organizacije i zainteresirane osobe mogu dostavljati svoja mišljenja i prijedloge na Nacrt Pravilnika dostaviti i na e-mail adresu: kresimir.hajdarovic@azvo.hr do zaključno 6. lipnja 2016. godine.