Skoči do sadržaja

U sklopu projekta Quality Assurance of Cross-border Higher Education (QACHE) objavljeno je završno izvješće koje sadrži  zaključke provedenih anketa, izvješća i regionalnih foruma.

Na temelju prikupljenih informacija izrađen je i Priručnik za agencije za osiguravanje kvalitete (Toolkit for Quality Assurance Agencies) i preporuke za donositelje odluka na nacionalnoj i europskoj razini te je ukazalo na daljnju potrebu za jačanjem suradnje u području osiguravanja kvalitete prekograničnih studija.

Cilj je projekta QACHE bio potaknuti dijalog među europskim državama i državama izvan Europe o temi osiguravanja kvalitete prekograničnih studija te unaprijediti zajedničko razumijevanje različitih pristupa i metoda u osiguravanju kvalitete.