Skoči do sadržaja

U sklopu projekta Otklanjanje prepreka u prekograničnoj suradnji (Removing Obstacles for Cross-border Cooperation – ROCCO), u kojem uz Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sudjeluje i Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Radna skupina za izradu propisa o združenim studijima i prekograničnoj suradnji u visokom obrazovanju izradila je Smjernice za razvoj, akreditaciju i provedbu združenih studija u Republici Hrvatskoj.

Ove smjernice pružaju visokim učilištima osnovne informacije i savjete za razvoj, akreditaciju i izvođenje združenih studija. Daju pregled postojećeg stanja prekogranične suradnje u visokom obrazovanju s naglaskom na združene studije, objašnjavaju razloge za pokretanje združenih studija te korištenjem SWOT analize prikazuju probleme i prilike koje se pritom javljaju. Nadalje, opisuju korake koji prethode akreditaciji združenoga studija, postupak inicijalne akreditacije te kasniju provedbu studija.

srap