Skoči do sadržaja

University World News poziva sve zainteresirane da se uključe u webinar na engleskom jeziku o transnacionalnom obrazovanju koji će se održati 24. svibnja 2016. godine od 16.00 do 17.00 sati.

Transnacionalno obrazovanje pruža različite mogućnosti visokim učilištima i pojedincima, no isto tako otvara mnoge izazove, posebno kada je u pitanju kvaliteta, što će biti tema ove internetske rasprave.