Skoči do sadržaja

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, od 23. do 25. svibnja 2016. godine, održava se treći stručni tečaj „Uvod u proučavanje talijanskog prava“.

Tečaj će voditi prof. dr. Marco Greggi (Sveučilište u Ferrari) i prof. dr. Gian Antonio Benacchio (Sveučilište u Trentu), u suradnji s dr. sc. Sandrom Winkler, višom asistenticom na Katedri za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Trodnevna radionica obuhvatit će različite aspekte talijanskog financijskog i poreznog prava, kao i prava tržišnog natjecanja. Tečaj je zamišljen i kao prigoda za usavršavanje stručne pravne terminologije talijanskog jezika, a namijenjen je studentima druge i viših godina studija prava koji se dobro služe talijanskom jezikom.

Program tečaja