Skoči do sadržaja

Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR) objavio je Godišnje izvješće za 2015. u kojem donosi pregled najvažnijih aktivnosti koje su obilježile proteklu godinu.

Tu svakako treba spomenuti usvajanje izmijenjenih i dopunjenih Europskih standarda i smjernica (ESG) te Europskog pristupa osiguravanju kvalitete združenih studija, na konferenciji ministara Europskog prostora visokog obrazovanja održanoj u Erevanu.

S obzirom na to da je ESG najvažniji alat za rad europskim agencijama za osiguravanje kvalitete, EQAR je objavio još neke publikacije kojima je cilj pojasniti njihovu primjenu, među kojima je i dokument Primjena i interpretacija ESG-a 2015.

anreport2015