Skoči do sadržaja

U skladu s Planom reakreditacije, u svibnju 2016. godine započela je reakreditacija poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studijskih programa.

Cilj je reakreditacije doktorskih studijskih programa prvenstveno osigurati da visokoobrazovne kvalifikacije uz naslov doktora i doktorice znanosti odražavaju kvalitetne studijske programe, međunarodno usporedive i cijenjene. Osim provjere uvjeta propisanih zakonom, reakreditacija uključuje vanjsku procjenu kvalitete međunarodno uglednih stručnjaka, iskusnih u osiguravanju kvalitete na doktorskoj razini i prepoznatih po njihovoj istraživačkoj izvrsnosti te donošenje preporuka za svaki pojedinačni program.

Tijekom 2016. i 2017. godine planirano je vrednovanje svih doktorskih studija u Hrvatskoj, a ove će godine postupak proći studiji iz tehničkog, biotehničkog, prirodnog te biomedicinskog i zdravstvenog područja.

U svibnju i lipnju 2016. godine, stručna su povjerenstva posjetila sljedeća visoka učilišta:

 • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • Strojarski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Slavonski Brod)
 • Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Građevinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Fakultet građevinarstva Sveučilišta u Rijeci
 • Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Građevinski fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu
 • Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
 • Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.