Skoči do sadržaja

Objavljeno je treće izdanje Europskog registra tercijarnog obrazovanja (European Tertiary Education Register, ETER) s olakšanim pristupom podacima.

ETER je jedina europska baza visokih učilišta; bogat je izvor informacija, a također je koristan za analize i strateška planiranja na razini država ili visokih učilišta. Cilj mu je pomoći nadležnim tijelima prilikom upravljanja sustavima visokog obrazovanja te omogućiti visokim učilištima usporedbu s drugima i prepoznavanje prilika za istraživačku suradnju ili specijalizaciju.

Europski registar tercijarnog obrazovanja pruža informacije o 2465 visokih učilišta u 32 zemlje, koja obrazuju više od 17 milijuna studenata na svim razinama. Podaci uključuju veličinu visokog učilišta, broj i spol studenata i zaposlenika, područja i razine obrazovanja, kao i informacija o istraživanjima, međunarodnim studentima i predavačima te financiranju.

logo-eter