Skoči do sadržaja

Kao što Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) vrednuje visoka učilišta i znanstvene organizacije i tako potvrđuje vjerodostojnost njihova rada, i sama Agencija, svakih pet godina, prolazi zahtjevnu međunarodnu akreditaciju koju provodi Europska udruga za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA).

Od 3. do 6. listopada 2016. godine, AZVO će posjetiti međunarodno stručno povjerenstvo kojim predsjeda prof. dr. sc. Jürgen Kohler, profesor prava na Sveučilištu Greifswald i bivši predsjednik njemačkog Akreditacijskog savjeta, krovnog nacionalnog tijela koje upravlja cijelim sustavom za vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te zemlje.

Neovisna povjerenstva za vanjsko vrednovanje agencija imenuje Upravno vijeće ENQA-e, a čine ih barem dvoje bivših ili sadašnjih zaposlenika agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete, jedan student i jedan sveučilišni profesor. Zaposlenike agencija predlaže sama ENQA, a ostale članove predlažu Europska udruga sveučilišta (European University Association, EUA) odnosno Europski studentski zbor (European Student Union, ESU).

Postupkom vrednovanja utvrdit će se zadovoljava li i AZVO i dalje sve potrebne standarde.To se prvenstveno odnosi na usklađenost rada s izmijenjenim i dopunjenim Europskim standardima i smjernicama (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European. Higher Education Area, ESG), među kojima je posebno važan standard koji se odnosi na nezavisnost rada AZVO u provođenju operativnih aktivnosti i donošenju konačnih odluka o ishodima procesa vrednovanja. Provjeravaju se i prostorni, financijski, ali i ljudski resursi koji podrazumijevaju ne samo dovoljan broj djelatnika nego i njihovu adekvatnu osposobljenost za rad na postupcima provođenja vanjskog vrednovanja u visokom obrazovanju i znanosti.

Isto tako, AZVO treba dokazati da ispunjava standarde koji se odnose na sam proces vanjskoga vrednovanja npr. da u svoje postupke uključuje inozemne eksperte i studente, da objavljuje cjelovita završna izvješća vanjskih vrednovanja, da proces vrednovanja sadrži fazu naknadnog praćenja i žalbeni proces itd.

Također, AZVO u ovom procesu treba dokazati da proces vanjskog vrednovanja uzima u obzir i standarde koji se odnose na unutarnje osiguravanje kvalitete koje provode sama visoka učilišta. Time se, kroz provedbu vanjskog vrednovanja, želi potaknuti da sama visoka učilišta aktivno rade na unapređenju kvalitete svojih aktivnosti te općenito razvoj kulture kvalitete.

Obveza je AZVO-a, prije posjeta stručnog povjerenstva, izraditi samoanalizu u kojoj treba objasniti na koji način ispunjava svaki od ESG-a i priložiti dokaze za to.

Završetak međunarodnog vrednovanja koje će provesti ENQA očekuje se do kraja 2016. godine.