Skoči do sadržaja

Završna konferencija projekta „Unapređivanje studijskih programa u biotehničkom području prema načelima HKO-a” održana je u srijedu, 14. rujna 2016. godine. Projekt u trajanju 15 mjeseci proveo je Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s partnerima — Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilištem u Zagrebu.

Ciljevi projekta bili su:

  • izrada standarda cjelovitih kvalifikacija prema potrebama tržišta rada, definiranih standardima zanimanja;
  • unaprjeđenje postojećih studijskih programa Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, Šumarskog fakulteta i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u svrhu njihova strukturiranja u skupove ishoda učenja odgovarajuće razine, usklađene s odgovarajućim standardima kvalifikacija;
  • unaprjeđenje nastavničkih kompetencija, razvoj i primjena kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente te razvoj akademskih i životnih vještina studenata.

Projekt u središte obrazovnog procesa postavlja studenta, a težište obrazovnog procesa pomiče na stjecanje primjerene razine praktičnih vještina i znanja usklađenih sa zahtjevima poslodavaca. Stoga će studenti po završetku studija biti pripremljeniji za tržište rada, a izrađeni standardi zanimanja i standardi kvalifikacija učinit će ih prepoznatljivijima ne samo u Republici Hrvatskoj, već i u ostalim zemljama Europske unije, čime će ostvariti jednake mogućnosti zapošljavanja na europskom tržištu rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. 

HKO konf PBF
HKO konf PBF 2
HKO konf PBF 3