Skoči do sadržaja

U sklopu vanjskog vrednovanja AZVO-a koje se provodi s ciljem obnove članstva u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), od 3. do 6. listopada 2016. godine u Agenciji znanost i visoko obrazovanje boravi međunarodno stručno povjerenstvo. Povjerenstvom predsjeda prof. dr. sc. Jürgen Kohler, profesor prava na Sveučilištu Greifswald i bivši predsjednik njemačkog Akreditacijskog savjeta, krovnog nacionalnog tijela koje upravlja sustavom za vanjsko osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja te zemlje.

Tijekom posjeta, povjerenstvo provodi niz sastanaka s dionicima u sustavu visokog obrazovanja i predstavnicima Agencije čime će, uz analizu već priređene Samoanalize i ostalih relevantnih dokumenata, utvrditi usklađenost rada AZVO-a s Europskim standardima i smjernicama (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG).

Osobito je važan standard koji se odnosi na nezavisnost rada AZVO-a u provođenju operativnih aktivnosti i donošenju konačnih odluka o ishodima procesa vrednovanja. Provjeravaju se prostorni, financijski, ali i ljudski resursi. Isto tako, AZVO treba dokazati da ispunjava standarde koji se odnose na sam proces vanjskog vrednovanja, da proces vrednovanja uzima u obzir i standarde koji se odnose na unutarnje osiguravanje kvalitete koje provode sama visoka učilišta i sl.

011 small
014 small