Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) prva je institucija iz javnog sektora koja se uključila u istraživanje radnih uvjeta i provođenja rodnih i obiteljskih politika na radnome mjestu. Vanjski audit provela je organizacija Spona te na strateškoj radionici za djelatnike, u ponedjeljak 7. studenoga 2016. godine, predstavila završno izvješće. Po završetku postupka, AZVO će dobiti Mamforce standard kao potvrdu i daljnji poticaj odgovornosti prema obitelji i rodnoj ravnopravnosti.

Osim analize radnih uvjeta, svrha je audita bila procijeniti i kakve su mogućnosti profesionalnog usavršavanja, napredovanja, jednake rodne zastupljenosti na upravljačkim pozicijama i sl.

Podaci su prikupljeni iz nekoliko izvora: kroz ispunjavanje upitnika koji obuhvaća politike, prakse i mjere koje podržavaju obiteljsku odgovornost i rodnu ravnopravnost; anketiranje zaposlenika koje daje uvid u percepciju zaposlenika o postojećim praksama te intervjue sa zaposlenicima. Na temelju prikupljenih podataka izrađeno je izvješće s preporukama i mjerama za daljnje unapređenje  ravnoteže između privatnog i poslovnog života..

Audit je proveden u sklopu projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje privatnog i poslovnog života“ čiji je nositelj Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, a projektni partneri su HNK Split, udruga RIJEČI/PRAVE/PREDSTAVE i Spona. Ukupna vrijednost projekta je 437.172,29 EUR,  od čega Europska unija sudjeluje sa 350.000 EUR.

Projekt podržavaju Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo poduzetništva i obrta. 

mamforce strateška radionica6
mamoforce