Skoči do sadržaja

Pomoćnik ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) Igor Drvodelić, predstavio je u četvrtak, 24. studenoga 2016. godine, rezultate analize podataka o upisima na ICT i srodne studije (računarstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije, matematika i poslovna informatika) koja se provodi već treću godinu. Predstavljanje je održano u sklopu predstavljanja rezultata inicijative eSkills for Jobs, čiji je jedan od partnera i AZVO.

Analizirani su podaci Središnjeg prijavnog ureda AZVO-a koje je središnje mjesto prijava na sva visoka učilišta u Hrvatskoj, a prikupljeni su kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta.

„Kontinuirano raste interes mladih ljudi za upise na ICT studije“, istaknuo je Igor Drvodelić. Udio prijava kandidata na ICT studije od ukupnog broja prijava, iznosio je 9 posto, odnosno ostvareno je 18 118 prijava za upis za neki od tehničko računarskih studija. Što se tiče škola iz kojih dolazi najviše prijava za ICT studije, još uvijek prednjače strukovne škole, dok nešto manje prijava dolazi iz gimnazija. No trend interesa i jednih i drugih je u uzlaznoj putanji.

U pogledu interesa za studijskim programima, raste broj prijava na računarske studije te studije informacijskih i komunikacijskih znanosti, a nešto manje za matematiku.

Kandidati koji prijavljuju ICT studije imaju nešto više ocjene iz matematike u odnosu na prosjek svih kandidata – koji iznosi (4). Pritom najvišu ocjenu iz matematike imaju kandidati koji prijavljuju računarstvo (4,1), zatim oni koji prijavljuju matematiku (4), informacijsko-komunikacijske znanosti (3,2) te poslovnu informatiku (3). Također pokazalo se da je kvaliteta ocjena iz matematike kod ulaznih kandidata na ICT studije nešto porasla u odnosu na prethodnu godinu.

Što se tiče rodne uravnoteženosti na ICT studijima, vidljivo je da je računarstvo dominantno muško znanstveno polje, s udjelom od 87,4 posto muških studenata i svega 12,59 posto studentica.

Zanimljiv je podatak da bilježimo povećanje broja upisanih na ICT studije, koji pokazuju uzlazan trend godinu za godinom, no zanimljivo je da se kvota za upise na ICT studije i dalje ne popunjava do kraja. Riječ je ponajviše o slobodnim mjestima na akreditiranim izvanrednim studijima ili privatnim visokim učilištima, koja podrazumijevaju određenu financijsku participaciju studenata. U ovom trenutku, kada gospodarske potrebe nadilaze ponudu na tržištu rada, ova mjesta uz druge aktivne mjere, mogu predstavljati jednu od ekonomski najisplativijih opcija rješavanja nedostatka ljudi.

Analiza je ukazala na pozitivne trendove i u interesu, i u broju prijava, i u broju upisanih te da općenito raste stupanj interesa mladih za ICT studije. To su pozitivni i važni rezultati i poruka za tržište rada, ali je analiza također ukazala na alarmantan podatak da značajan broj studenata odustaje od studija već na 1. fakultetskoj godini (u prosjeku čak 40 posto). Kao razlozi najčešće se navode pogrešno odabran studij (35 posto), pretežak studij (35 posto) i loši materijalne uvjete (10 posto).

„Odustajanje od ICT studija je izazov koji trebaju rješavati ne samo visoka učilišta već i svi dionici koji su uložili napore u popularizaciju tih studija među mladima.“, zaključio je Igor Drvodelić.

 

 

eSkills for Jobs kampanja je čiji je cilj podići razinu svijesti o potrebi da europski građani usavrše svoje vještine u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) koje mogu koristiti na svojim radnim mjestima. Obuhvaća 21 europsku zemlju, uključujući i Hrvatsku i predstavlja odgovor na sve veći nedostatak ICT profesionalaca i brojna upražnjena radna mjesta koja nisu popunjena, unatoč tome što je nezaposlenost u mnogim zemljama Europe na visokim razinama.

Kampanja je usklađena s inicijativom Europske komisije, Grand Coalition for Digital Jobs, partnerstvom koje djeluje u svim zemljama Europske unije čiji je cilj potražiti rješenja za sve veći nedostatak profesionalnih ICT vještina kod europskih građana te istražiti mogućnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija da stvore preduvjete za nova radna mjesta.

eSkills projekt završava 31. prosinca 2016. godine u formi u kojoj je do sada funkcionirao, ali je kroz druge inicijative na nacionalnoj razini predviđen nastavak započetih programa i aktivnosti.

Prezenzacija:

tims