Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje nositeljica je projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima” (Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, HRMinHEI). Projekt je financiran iz sredstava Erasmus + Europske unije.
Ovaj dvogodišnji projekt započeo je u rujnu 2016. i traje do rujna 2018. godine. Svrha mu je jačanje upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima i izrada inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima.
Osim AZVO-a, kao partneri sudjeluju dva hrvatska visoka učilišta: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Visoko učilište Algebra te dva inozemna: Danube University Krems iz Austrije i University of Tampere iz Finske.
Nekoliko je glavnih ciljeva čijem ostvarenju teži HRMinHEI: unapređenje organizacijske učinkovitosti visokih učilišta te njihove globalne konkurentnosti, povećanje doprinosa visokih učilišta ekonomskom rastu i društvenom razvoju povećanjem kvalitete ljudskog kapitala u području visokog obrazovanja, poticanje izvrsnosti akademskog osoblja te daljnji razvoj i suradnja unutar Europskog prostora visokog obrazovanja.
Projekt će rezultirati objavom dokumenata i alata koji će biti korisni ne samo zemljama partnerima u projektu, nego i visokim učilištima na području cijeloga Europskog prostora visokog obrazovanja:

  • pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima u sektoru visokog obrazovanja u Europi
  • online alat samoprocjene kao otvoreni obrazovni sadržaj (OER) u svrhu sustavnog vrednovanja i komparativne analize upravljanja ljudskim resursima na europskim visokim učilištima
  • dokumentirani procesi upravljanja ljudskim potencijalima razvijeni na visokim učilištima partnerima u projektu kao model drugim visokim učilištima
  • smjernice za razvoj funkcije upravljanja ljudskim potencijalima na visokim učilištima – tri nacionalna dokumenta.

Projekt HRMinHEI nadopunjuje se s glavnim odrednicama programa Erasmus+ i s Programom EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja iz 2011. godine.