Skoči do sadržaja

AZVO je jedan od partnera na trogodišnjem projektu MEHR – Suvremenost, obrazovanje i ljudska prava koji je započet u rujnu 2016. godine, čiji je nositelj švedska agencija UKÄ.

Projekt je financiran sredstvima Erasmus + Europske unije, a cilj mu je razviti smjernice za osiguravanje kvalitete vrednovanja ishoda učenja, s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava. Na taj će se način agencijama omogućiti da provedu samovrednovanje vlastitog rada u području procjene kvalitete ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima u svojim postupcima vrednovanja.

Projektni konzorcij okuplja institucije iz triju europskih zemalja različite veličine, obrazovne strukture i strukture sustava visokog obrazovanja, kao i različitog stupnja razvoja alata i postupaka procjene ishoda učenja (Hrvatska, Portugal i Švedska) te međunarodnu organizaciju iz Belgije (ESIB).

Sve partnerske institucije u projektu će imati priliku ojačati svoje vještine u području vrednovanja ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima. U slučaju institucija koje se bave znanstvenom i nastavnom djelatnošću, projekt će ponuditi unapređenje postojećih spoznaja iz područja vrednovanja ishoda učenja. Agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju (The European Consortium for Accreditation in Higher Education, ECA) će imati koristi od donošenja smjernica koje će ne samo njima, već i ostalim institucijama, predstavljati značajan korak u razvoju njihovih misija. Projekt će, također, promicati dijalog između nacionalnih agencija za osiguravanje kvalitete i visokih učilišta, omogućiti razmjenu dobre prakse u različitim kulturnim kontekstima, kao i razvoj odgovarajućih metoda za usporedbu postupaka vrednovanja kvalitete ishoda učenja na području Europe razvijajući bolje razumijevanje o načinu na koji agencije i visoka učilišta mogu unaprijediti svoje metodologije za vrednovanje ishoda učenja.