Skoči do sadržaja

Akreditacijski savjet, stručno vijeće Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), na svojoj je posljednjoj sjednici u 2016. godini, održanoj u utorak 20. prosinca 2016. godine, uz redovite teme i predmete, raspravljao i o nedavnim medijskim napisima povezanima s radom Agencije i ravnateljicom prof. dr. sc. Jasminom Havranek te jednoglasno pružio punu podršku radu i vodstvu AZVO-a.

„Agencija za znanost i visoko obrazovanje ključna je organizacija u Hrvatskoj koja se bavi kvalitetom visokog obrazovanja i znanosti, a njen je doprinos cjelokupnom sustavu u posljednjih deset godina vrlo značajan i prepoznat izvan granica Hrvatske“, istaknula je predsjednica Akreditacijskog savjeta, prof. dr. sc. Sonja Vila.

Članovi Savjeta stoga su izrazili nezadovoljstvo medijskim napisima povezanima s radom AZVO-a, kao i neopravdanim medijskim napadima na ravnateljicu AZVO-a, prof. dr. sc. Jasminu Havranek. Istaknuli su da profesorica Havranek cijeli svoj profesionalni put radi na promicanju vrijednosti standarda i kulture kvalitete te prenošenju informacija u cilju razumijevanja i unapređenja javnih politika u području visokog obrazovanja i znanosti. Članovi Savjeta ističu da do neprihvatljivih komentara i napada na rad Agencije dolazi upravo u situacijama kada AZVO i Akreditacijski savjet inzistiraju na primjeni utvrđenih kriterija unapređenja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Podrška Akreditacijskog savjeta izuzetno je važan poticaj Agenciji u daljnjem radu, ali i poruka cjelokupnoj javnosti, a sve u cilju stvaranja pozitivnog ozračja za teme iz područja osiguravanja kvalitete, istaknuli su članovi Savjeta.

Akreditacijski savjet čini jedanaest članova – priznatih predstavnika akademske i znanstvene zajednice, predstavnik studenata, gospodarstvenika, pridruženi član iz nevladinog sektora te s inozemnog visokog učilišta. Riječ je o istaknutim stručnjacima u pojedinim područjima koji poznaju međunarodni, a posebno europski i nacionalni sustav osiguravanja kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Akreditacijski savjet ima ključnu ulogu u cjelokupnom procesu osiguravanja kvalitete – donosi svoje stručno mišljenje o svakom provedenom postupku vanjskog vrednovanja. Također, donosi kriterije i indikatore za ocjenu kvalitete studijskih programa, visokih učilišta i znanstvenih organizacija, imenuje članove stručnih povjerenstava za provođenje postupaka vanjskog vrednovanja te obavlja i druge poslove.

Akreditacijski savjet ističe kako je u proteklom razdoblju uložen ogroman napor djelatnika i ravnateljice u izgradnju vjerodostojna sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja, što je prepoznato i od strane međunarodnih tijela. Punopravno članstvo AZVO-a u Europskoj udruzi za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA-i) i uvrštavanje AZVO-a na popis Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR-a), za sve građane Republike Hrvatske, kao i za one koji svoje obrazovanje žele nastaviti u Hrvatskoj, znači da su diplome i visokoškolske kvalifikacije koje izdaju hrvatska visoka učilišta prepoznatljive u cijelom svijetu.

U 2017. godini Agencija za znanost i visoko obrazovanje nastavlja s planiranim aktivnostima iz područja osiguravanja kvalitete te će djelatnici i ravnateljica i dalje imati punu podršku Akreditacijskog savjeta, ali i šire akademske zajednice.

U ime članova Akreditacijskog savjeta

dr. sc. Sonja Vila, predsjednica