Skoči do sadržaja

Nacionalni sastanak projekta FAIR (Focus on Automatic Institutional Recognition) održan je 27. veljače 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu.

U projektu sudjeluje 35  partnera: visoka učilišta, ministarstva, agencije i međunarodne organizacije (European University Association, European Consortium for Accreditation) iz Nizozemske, Njemačke, Belgije, Italije, Španjolske i Hrvatske te Danska Agencija za visoko obrazovanje (kao međunarodni evaluator). Kao projektni partneri iz Republike Hrvatske u projektu sudjeluju Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje te Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Rijeci i Sveučilište u Splitu.

Završna aktivnost u projektu je organizacija nacionalnog sastanka čiji je glavni cilj rasprava o projektnim preporukama za unapređenje akademskog priznavanja i usuglašavanje o načinima njihove provedbe.  Tijekom ovog sastanka otvorena je raspravu o načinima unapređenja postupaka akademskog priznavanja koje je ugrađeno u novi Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (u okviru točke dnevnog reda predviđenoj za nacionalne preporuke).

Na sastanku su održane sljedeće prezentacije:

O projektu FAIR

Cilj je projekta FAIR, koji se financira iz programa Erasmus +, unaprijediti postupke akademskog priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Europi uz ugradnju elemenata automatskog akademskog priznavanja razine kvalifikacije. Nositelj projekta je Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske, a administrativnu podršku pruža Centar za internacionalizaciju obrazovanja (EP-Nuffic) iz Nizozemske. Provedba projekta je započela 1. prosinca 2014. godine, a predviđeno trajanje projekta je do 31. ožujka 2017. godine.

Uloga visokih učilišta u projektu bila je sljedeća: provesti procjenu svojih procedura akademskog priznavanja, dati doprinos razvoju poboljšanih procedura priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i implementaciji dobe prakse te sudjelovati u analizi utjecaja projekta.

Neke od glavnih projektnih aktivnosti bile su: procjena postojećih procedura akademskog priznavanja, analiza prikupljenih informacija, sastanci projektnih partnera, implementacija unaprijeđenih procedura akademskog priznavanja na svakom visokom učilištu, analiza učinka unaprijeđenih procedura te analiza provedenih aktivnosti i izrada preporuka za nacionalnu i EU razinu.