Skoči do sadržaja

Odjel  za  kulturologiju  Sveučilišta  Josipa  Jurja Strossmayera 19.  i  20.  svibnja  2017. godine  domaćin  je  Međunarodne  interdisciplinarne  znanstvene  konferencije  „Baštinska kultura i digitalna humanistika: sprega starog i novog“ u Osijeku.

Skup je suorganiziran uz pomoć Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu te partnersku potporu osječkog Zavoda za znanstveni i umjetnički rad  Hrvatske  akademije  znanosti  i  umjetnosti,  Umjetničke  akademije,  Gradske  i  sveučilišne knjižnice  i  Muzeja  Slavonije,  kao  i  subotičkog  Zavoda  za  kulturu  vojvođanskih  Hrvata  i Franjevačkog  samostana  svetog  Mihovila,  a  odvija  se  unutar  projekta  „Digitalizacija  baštinskih knjižničnih   fondova: naša   nužnost   i   obveza“,   kojeg   financira   europski   konzorcij  Digitalne istraživačke infrastrukture za umjetnosti i humanistiku (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, DARIAH-EU ERIC).

Na  sesijama  će  biti izloženo preko 60  priopćenja sudionika iz Hrvatske te Austrije, Bosne i Hercegovine, Francuske, Mađarske i Srbije, a recenzirani znanstveni radovi bit će objavljeni u časopisu Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku.

Više informacija dostupno je na poveznici: http://kulturologija.unios.hr/znanost/skupovi/medunarodna-interdisciplinarna-znanstvena-konferencija-bastinska-kultura-i-digitalna-humanistika-sprega-starog-i-novog-heritage-culture-and-digital-humanities-a-bond-between-the-old-and-the-new/