Skoči do sadržaja

Pozivaju se znanstvenici i članovi akademske zajednice da dostave prijedlog kandidata za dio članova Akreditacijskog savjeta, stručnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Članovi Akreditacijskog savjeta su osobe koje poznaju i imaju iskustva u međunarodnom, a posebno u europskom i nacionalnom sustavu osiguravanja kvalitete i dužni su se educirati o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju.

Na temelju prikupljenih prijedloga na ovaj Javni poziv Ravnatelj Agencije predlaže, a Upravno vijeće Agencije imenuje dio članova Akreditacijskog savjeta Agencije, pri tomu vodeći računa o zastupljenosti svih predlagača te regionalnoj zastupljenosti.

Javni poziv za predlaganje kandidata za dio članova Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje otvoren je danom objave na mrežnim stranicama Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Prijedlozi će se zaprimati do 21. srpnja 2017. godine. 

Javni poziv