Skoči do sadržaja

Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NVZVOTR) na svojoj je sjednici održanoj 28. lipnja 2017. godine raspravljalo o Godišnjem izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje za 2016. i planu aktivnosti za 2017. godinu. Nacionalno vijeće smatra kako je Agencija, a posebno njezino stručno vijeće, Akreditacijski savjet, ostvarilo značajne rezultate sudjelujući u postupcima inicijalne akreditacije, reakreditacije, vanjske prosudbe i ostalim aktivnostima povezanima s osiguravanjem kvalitete u hrvatskom sustavu visokog obrazovanja.

Nacionalno vijeće je, uvidom u dostavljene dokumente, pozitivno ocijenilo i prihvatilo Godišnje izvješće Agencije za prošlu i plan aktivnosti AZVO-a za tekuću godinu.

Mišljenje NVZVOTR-a