Skoči do sadržaja

Kao dio Erasmus+ projekta „Modernizacija visokih učilišta putem unapređenja funkcije upravljanja ljudskim potencijalima“ (Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function, HRMinHEI) objavljen je dokument „Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima u Europskom prostoru visokog obrazovanja“.

Dokument predstavlja pregled nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim resursima, u širem, europskom kontekstu. Temelji na konceptualnom okviru i postojećoj dostupnoj literaturi, što će biti i polazište za iduće faze i rezultate projekta HRMinHEI.

Ovaj rad pruža teorijsku osnovu i okvir kroz deset ključnih dimenzija upravljanja ljudskim potencijalima i ilustrira njihove promjene na visokim učilištima. Donosi i kratku raspravu o postojećim politikama na razini Europske unije te donosi analizu propisa i politika povezanih s upravljanjem ljudskim resursima u području visokog obrazovanja za Republiku Hrvatsku, Austriju i Finsku.

Samo se nekoliko publikacija, predstavljenih i u ovom izvješću, bavi spomenutim područjem upravljanja. Pregled europskih i nacionalnih politika povezanih s upravljanjem ljudskim potencijalima na visokim učilištima prvi je dokument koji ukazuje na razlike u funkciji upravljanja ljudskim resursima na visokim učilištima, barem u navedene tri zemlje te će doprinijeti daljnjem razvoju kapaciteta na razini sustava, kao i na institucionalnoj i individualnoj razini.

hrm2017

Hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje je nositeljica projekta HRMinHEI, u partnerstvu s visokim učilištima iz Hrvatske i Europe: Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Visokim učilištem Algebra iz Hrvatske; Danube University Krems iz Austrije i University of Tampere iz Finske. Projekt je započeo u rujnu 2016. i traje do rujna 2018. godine. Svrha mu je jačanje funkcije upravljanja ljudskim resursima na visokim učilištima i razvoj inovativnog alata za samoprocjenu učinkovitosti upravljanja ljudskim resursima.