Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je projekta pod nazivom Database of External Quality Assurance Reports (DEQAR), čiji je nositelj Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR).

DEQAR je dvogodišnji projekt, u trajanju od studenoga 2017. godine do 31. listopada 2019. godine, koji predviđa izradu europske baze s podacima o ishodima vrednovanja visokih učilišta. Cilj je projekta osiguravanje lakšeg pristupa izvještajima i odlukama proizišlima iz vrednovanja visokih učilišta koje provode agencije članice EQAR-a, čime će se povećati transparentnost u postupcima osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja na Europskom prostoru. Projekt će biti financiran sredstvima iz europskog programa Erasmus +.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje registrirana u EQAR-u od 25. studenoga 2011. godine, a odlukom Vijeća EQAR-a obnovljeno joj je članstvo 20. lipnja 2017. godine.