Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje organizator je seminara Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju (The European Consortium for Accreditation in Higher Education – ECA) koji će se održati na Sveučilištu u Dubrovniku, 20. i 21. listopada 2017. godine.

Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju objedinjuje 17 nacionalnih agencija zaduženih za licenciranje i akreditaciju visokih učilišta zemalja članica Europske unije, a u radu spomenutog konzorcija sudjeluje i Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Na seminaru će osim predstavnika agencija članica sudjelovati predstavnici agencija za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja iz cijele Europe i regije.

Program seminara