Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje održala je u Zagrebu 24. listopada  2017. godine, radionicu za izradu samoanalize za predstavnike visokih učilišta koja sudjeluju u reakreditaciji prema Planu reakreditacije visokih učilišta u 2018. godini. Radionica je namijenjena predstavnicima visokih učilišta, voditeljima internog sustava osiguranja kvalitete, odnosno osobama koje će aktivnije biti uključene u izradu samoanalize.

Prema Planu, postupak reakreditacije u  2018. godini proći će: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološki-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci,  Građevinski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, Pomorski fakultet u Rijeci Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, Ekonomski fakultet u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci.