Skoči do sadržaja

Treći po redu seminar za recenzente Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA) održan je 20. i 21. studenoga 2017. godine u Briselu.

Seminaru, koji je održan u organizaciji ENQA-e, a uz domaćinstvo Flemish Council of Universities and University Colleges – Quality Assurance Unit (VLUHR – QAU), prisustvovala je i predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Cilj je seminara bio izvijestiti sudionike o promjenama nastalima zahvaljujući novom ENQA Agency Reviews modelu, odnosno predstaviti nekoliko manjih analiza ishoda dosada provedenih vrednovanja agencija od strane ENQA-e, a prema izmijenjenim i dopunjenim Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Korisne informacije o seminaru možete pronaći ovdje.

enqa-logo