Skoči do sadržaja

Izvanredna sjednica Vijeća Lisabonske konvencije (Committee of the Convention on the Recognition of qualifications concerning Higher Education in the European Region – Lisbon Recognition Convention),u organizaciji Vijeća Europe i UNESCO-a, održana je u utorak, 14. studenoga 2017. godine u Strasbourgu.

Tema izvanredne sjednice bilo je usvajanje nacrta Preporuke o priznavanju kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba (Draft Recommendation on the Recognition of Qualifications held by refugees, displaced persons and persons in a refugee-like situation).

Preporuka bi trebala pomoći državama članicama EU u provedbi članka VII. Lisabonske konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe, kojim su se države potpisnice obvezale da će olakšati priznavanje takvih kvalifikacija čak i kad one nisu potpuno dokumentirane.

Preporuka o priznavanju kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba predstavlja poticaj državama članicama da poduzmu učinkovite mjere kako bi osigurale pravedno priznavanje kvalifikacija izbjeglica i raseljenih osoba.

Dan ranije, 13. studenoga, održana je prezentacija pilot projekta „Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice“.

Projekt se provodio u sklopu Akcijskog plana „Izgradnja inkluzivnog društva”, a projektni partneri bili su grčko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i vjerskih pitanja i centri za priznavanje kvalifikacija iz Grčke, Italije, Norveške i Ujedinjene Kraljevine; projekt je podržao i grčki ured UNHCR-a.

Europska kvalifikacijska putovnica za izbjeglice je dokument kojim se daje mišljenje o visokoškolskim kvalifikacijama na temelju dostupnih dokumenata i strukturiranog intervjua, a uključuje i informacije o radnom iskustvu i znanju jezika podnositelja zahtjeva.

Svrha kvalifikacijske putovnice je davanje pouzdanih informacija o kvalifikacijama izbjeglica i raseljenih osoba koje nemaju sve potrebne dokumente kako bi im se olakšala integracija i pristup zapošljavanju i daljnjem obrazovanju.