Skoči do sadržaja

Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju (The European Consortium for Accreditation in Higher Education – ECA) objavio je novi elektronički bilten u kojem, među ostalim, izvještava i o održanom seminaru na temu institucionalne akreditacije. Podsjećamo, spomenuti seminar održan je 20. i 21. listopada 2017. godine u Dubrovniku, u organizaciji Agencije za znanosti i visoko obrazovanje.