Skoči do sadržaja

Dana 7. veljače 2018. godine javno su predstavljeni rezultati međunarodnog projekta FRAUDOC – Guidelines on Diploma Mills and Document Fraud for Credential Evaluators financiranog iz programa ERASMUS +.

Cilj ovog projekta bio je dodatno osvijestiti stručnjake koji rade na vrednovanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, studente, visoka učilišta, ali i širu javnost o učestalosti pojave lažnih diploma, odnosno krivotvorenih isprava kojima se potvrđuje završetak nekog studijskog programa te isto tako ponuditi smjernice za kvalitetno vrednovanje autentičnosti dokumenata.

U okviru projekta izrađena su dva konkretna instrumenta za stručnjake koji rade na vrednovanju, odnosno priznavanju inozemnih kvalifikacija u ENIC i NARIC centrima, na sveučilištima, ali i za širu javnost. Prvi instrument je Vodič za otkrivanje lažnih diploma namijenjen svima koji rade na vrednovanju inozemnih kvalifikacija, dok je drugi instrument namijenjen stručnjacima koji rade u ENIC i NARIC centrima kako bi dodatno unutar svojih nacionalnih postupaka priznavanja inozemnih kvalifikacija razvili mehanizme za kvalitetno utvrđivanje autentičnosti isprava / diploma – Vodič kroz neautentične dokumente.

Projekt je trajao od veljače 2016. godine do siječnja 2018. godine. U projektu su sudjelovale sljedeće institucije: CIMEA, Italy – projektni koordinator, NARIC-Vlaanderen, Belgium, Danish Agency for Higher Education, Denmark, Archimedes Foundation, Estonia, DGES – Unit for Recognition, Mobility and International Cooperation, Portugal, Swedish Council for Higher Education, Sweden.

http://www.cimea.it/en/projects-ist/fraudoc/fraudoc-project.aspx