Skoči do sadržaja

Dana 1. veljače 2018. godine u Brusselsu je u organizaciji European Consortium for Accreditation (ECA) i The Accreditation Organization of the Netherlands and Flanders (NVAO) održan seminar pod nazivom “Institutional and Programme Reviews: Towards New Combinations”.

Seminar je organiziran s ciljem razmjene informacija o trendovima u provedbi postupaka vanjskoga vrednovanja u visokom obrazovanju, posebice vezano za provedbu programskih, odnosno institucionalnih modela vrednovanja među europskim agencijama za osiguravanje kvalitete.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u okviru ESF projekta „Unapređenje sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja“ (SKAZVO) izradila je nove kriterije i standarde za ocjenu kvalitete visokih učilišta u novom ciklusu reakreditacije, odnosno radi na unapređuje postupka reakreditacije visokih učilišta. U tom smislu AZVO je razmatrao različite vrste konceptualnih platformi, odnosno vrste postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete, uzimajući u obzir revidirane Europske standarde i smjernice za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ESG), kao i nacionalni kontekst, s ciljem osmišljavanja adekvatnog modela koji bi bio najprimjereniji za hrvatska visoka učilišta i daljnje unapređenje kvalitete njihova rada.

Tematski seminar na temu novih smjerova razvoja institucionalne i programske akreditacije u Europi dodatni je doprinos promišljanjima AZVO-a na ovu temu.

Navedena je tema izuzetno aktualna za AZVO s obzirom da je u Hrvatskoj završio prvi ciklus vanjskih vrednovanja te se u proteklom razdoblju intenzivno promišljalo o modelu vanjskog vrednovanja koji bi bio optimalan za drugi ciklus vanjskih vrednovanja. Pri tome se vodilo računa i o planovima za započinjanje provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira kao važnog alata u osiguravanju kvalitete visokog obrazovanja te su informacije prikupljene na seminaru izuzetno važne u određivanju daljnjeg smjera planiranih aktivnosti.

AZVO kao članica ECA-e (European Consortium for Accreditation in Higher Education) redovito sudjeluje na sastancima u organizaciji ECA-e kao i u radu njezinih radnih grupa na kojima se razmatraju određena pitanja od zajedničkog interesa i donose zajednički zaključci.

Više informacija dostupno je i putem ECA-ine mrežne stranice ovdje .

P2012476
P2012497
P2012776