Skoči do sadržaja

AZVO je započeo s analizom svojih poslovnih procesa u cilju izrade konceptualnog dizajna povezivanja postojećih informacijskih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza.

Ova aktivnost provodi se u okviru projekta Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja (SKAZVO) financiranog iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.).

Dana 28. veljače 2018. godine održan je prvi radni sastanak predstavnicima konzorcija koji će provoditi ovu aktivnost, a koji je odabran putem javne nabave – tvrtkama Umium i Essperta.

Cilj ove aktivnosti je razviti dizajn optimiziranih poslovnih procesa i koncepta budućeg integriranog informacijskog sustava AZVO-a, koji će omogućiti optimalno izvršavanje poslovnih procesa, integriranost i djeljivost podataka te lakše upravljanje podacima i izvještavanje.

Izradom novog, integriranog informacijskog sustava želi se objediniti sve postojeće baze podataka AZVO-a radi uklanjanja moguće nekonzistentnosti podataka. Nadalje, novim informacijskim sustavom, želi se objediniti sve procese u AZVO-u, od zaprimanja, obrade i izrade  dokumentacije, preko provođenja poslovnih procesa pri čemu bi se vodilo računa o usklađivanju poslovnih procesa s propisima i standardima.

Prvi korak u realizaciji ovog cilja jest analiza poslovnih procesa AZVO-a te izrada konceptualnog dizajna budućeg objedinjenog informacijskog sustava. Kako bi se osiguralo da se tijekom definiranja poslovnih zahtjeva, procesa, funkcionalnih zahtjeva, enterprise arhitekture i sigurnosnih zahtjeva u obzir uzmu sve relevantne i bitne informacije te da se navedeno provede u skladu s dobrim praksama u navedenim segmentima, AZVO je angažirala konzorcij UMiUM i ESSPERTA da provede analizu poslovnih procesa, dizajnira optimalne poslovne procese i izradi konceptualni dizajn buduće integriranog informacijskog sustava te izradi potrebnu funkcionalnu specifikaciju i pripadnu dokumentaciju prijedlog tehničke i općih tehničkih uvjeta, koje budući implementator mora zadovoljiti.

SKAZVO  logo