Skoči do sadržaja

Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, u petak, 9. ožujka 2018. godine, posjetili su predstavnici latvijskog Akademskog informacijskog centra (Academic Information Centre – AIC).

Svrha je ovog posjeta bila upoznati se s bazama podataka koje koristi AZVO za evidenciju podataka o visokim učilištima – Modulom za vrednovanje visokih učilišta (MOZVAG) i Centralnom evidencijom postupaka (CEP). Osim toga, na sastanku se razgovaralo o postupcima vrednovanja koje provodi AZVO i drugim aktivnostima te o sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Latvija1
Latvija2
Latvija3