Skoči do sadržaja

Za položaj I. vrste – načelnik/načelnica Odjela za pravne i kadrovske poslove, na neodređeno vrijeme.

Više informacija