Skoči do sadržaja

U okviru projekta Jačanje visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u zemljama Srednje i Jugoistočne Europe (Strengthening Professional Higher Education in Central and South-Eastern EuropePROCSEE) objavljen je Javni poziv za vanjskog evaluatora čiji je zadatak analizirati utjecaj i doseg projekta na razini Republike Hrvatske.

Cilj je ovoga projekta objedinjavanje ključnih sudionika u području visokog stručnog obrazovanja te strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz čitave Europe, obrazovnih institucija i tvrtki iz Jugoistočne Europe te izrada specifičnih smjernica za upravljanje prioritetima u svakoj od uključenih zemalja i na području čitave regije. Uz partnere iz Belgije, Malte, Češke, Rumunjske i Mađarske, hrvatski su partneri Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Vijeće veleučilišta i visokih škola.

Više informacija o projektu, cilju vrednovanja, metodologiji i uvjetima za izbor vanjskog evaluatora dostupno je na poveznici.

Rok za prijavu produžen do 15. svibnja 2018. godine, a prijave s dostavljaju elektroničkom poštom na adresu javnost@azvo.hr.

procsee