Skoči do sadržaja

PREDMET: Poziv zainteresiranim gospodarskim subjektima za sudjelovanje u postupku prethodnog savjetovanja za otvoreni postupak  javne nabave usluga male vrijednosti

Naručitelj, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave usluga male vrijednosti Izrada integriranog računalnog sustava Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ISAZVO) procijenjene vrijednosti 800.000,00 HRK bez PDV-a. Tijekom 2018. godine, u sklopu usluge Analiza poslovnih procesa i izrada konceptualnog dizajna povezivanja postojećih sustava i njihove nadogradnje u skladu s rezultatima provedenih analiza, izrađena je dokumentacija na osnovu koje će se izraditi ISAZVO.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave, Naručitelj će, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima od kojih se očekuju savjeti i prijedlozi rješenja za izradu novog informacijskog sustava, koji bi podržavao poslovne procese Naručitelja i bio u skladu s postojećim prijedlogom konceptualnog dizajna (Prilog 3) i predloženim rješenjima (Prilozi 4 i 5). Postojeći ICT sustavi koje Naručitelj koristi (Prilog 1), kao i detaljan opis poslovnih procesa (Prilog 2) nalaze su u privitku poziva.

Od zainteresiranih subjekata se očekuju primjedbe i komentari na temelju kojih bi se izradio tekst dokumentacije o nabavi, tehničke specifikacije, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odnosno kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, kao i posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti da se prijave za sastanak s Naručiteljem u razdoblju od 5. studenog do 12. studenog 2018. godine na adresu elektroničke pošte: nabava@azvo.hr. Sastanci će se održati sa svakim subjektom zasebno u prostorijama Naručitelja, u razdoblju od 14. do 23. studenog 2018. godine u dogovoreno vrijeme (predviđeno vrijeme trajanja sastanka je 2 sata). Napominje se da će svaki sastanak biti sniman te će se izraditi detaljan zapisnik svakog sastanka, radi pažljive evidencije prijedloga i upita zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Nakon provedenog savjetovanja Naručitelj će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama. Naručitelj će pritom poštivati sve odredbe čl. 199. ZJN.

Dokumenti za prethodno savjetovanje: