Skoči do sadržaja

Predstavnice Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) sudjelovale su na radionicama te sastanku članica European Consortium for Accreditation (ECA) koji su se održali u Kölnu u Republici Njemačkoj, 19. i 20. veljače 2019. godine.

Domaćin ECA-inih događanja bila je njemačka agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju Quality Assurance Agency in the field of Higher Education (AQAS).

AZVO je dugogodišnji član Europskog konzorcija za akreditaciju (European Consortium for Accreditation – ECA), projektno orijentiranog udruženja europskih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju te aktivno sudjeluje u radu niza radnih grupa. Radne grupe pokrivaju različite teme koje se u širem smislu bave unapređenjem kvalitete visokog obrazovanja u Europi – internacionalizacija visokog obrazovanja, uzajamno priznavanje i združeni studiji, inovacije u postupcima akreditacije i sl.

Tijekom sastanaka u Kölnu analiziran je dosadašnji rad radnih grupa, postignuti rezultati te su definirani planovi za iduće razdoblje.  

Uz sastanke radnih grupa, održan je i zajednički sastanak ECA-inih članica, odnosno sastanak Odbora ECA-e.

Dodatne informacije: http://ecahe.eu/

1 ECA Winter Seminar 2019 Cologne