Skoči do sadržaja

Prema podacima iz Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, gledajući omjer broja prvih prijava i kvote, na dan 21. svibnja 2019. najpoželjniji je studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, slijedi „Psihologija (jednopredmetni)“ (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i „Fizioterapija (stručni)“ (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu).

Listu dvadeset najpožljenijih studijskih programa možete preuzeti na poveznici.

Riječ je o trenutačnim podacima koji se do objave konačnih rang-listi za upis mogu i promijeniti. Konačne rang-liste bit će objavljene 15. srpnja 2019. godine.