Skoči do sadržaja

Mediteranska znanstvena konferencija Obrazovni sustavi i društvene promjene: Izazovi i perspektive održat će se na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 6. i 7. lipnja 2019. godine, u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskog udruženja za obrazovna istraživanja i Sveučilišta u Malti (Faculty of Education).

Konferenciju će otvoriti prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta i prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci koja će održati i predavanje na temu izazova s kojima se susreće visoko obrazovanje u suvremenom svijetu, dok će prof. Régis Malet sa Sveučilišta u Boredeauxu govoriti o osnaživanju nastavnika za građansko obrazovanje.

Tijekom dvodnevnog događanja održat će se predavanja domaćih i stranih stručnjaka koja će obuhvatiti niz tema: od cjeloživotnog učenja, uključivosti ranjivih skupina u obrazovanju, školskih volonterskih programa,  paradoksa obrazovanja u digitalnom medijskom svijetu, političke apatije i političke participacije učenika/studenata, aktivnosti u slobodno vrijeme, učenja i poučavanje usmjerenih na studenta, izazova povezivanja teorije i prakse i drugih tema.

esscco