Skoči do sadržaja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje partner je međunarodnog projekta KEEP IN PACT (Keep innovation in multi partnership cooperation in lifelong guidance services) financiranog sredstvima Europske unije iz programa Erasmus +.  Svrha mu je jačanje multipartnerske suradnje u pružanju usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja.

Opći je cilj projekta nadogradnja funkcije upravljanja multipartnerstvom u centrima za cjeloživotno profesionalno usmjeravanje (CPU), dok su specifični ciljevi:

– ojačati kvalitetu i količinu usluga CPU-a namijenjenih građanima

– razviti kompetencije upravljanja multipartnerstvom kod profesionalaca u području CPU-a

– promicati multidisciplinarne i integrirane usluge u području CPU-a

– razviti europsku mrežu stručnjaka u području CPU-a.

Projekt KEEP IN PACT okuplja šest organizacija iz područja obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja iz pet zemalja, a nositelj je  francuska mreža Réseau international des Cités des métiers. Uz hrvatsku Agenciju za znanost i visoko obrazovanje, partneri su i Universcience-Cité des métiers de Paris (Francuska), Learning digital (Italija), Municipio do Porto-Cidade das Profissoes (Portugal) te LifeLong Learning Platform (Belgija).

Trajanje projekta je 28 mjeseci (1. 9. 2019. – 31. 12. 2021.)