Skoči do sadržaja

Zahvaljujući suradnji između Središnjeg ureda za prijave Agencije za znanost i visoko obrazovanje i hrvatskog znanstvenika s prestižnog Sveučilišta Princeton Dejana Kovača, hrvatskim maturantima, prvima u svijetu, pri upisima na visoka učilišta pomaže – umjetna inteligencija!
Riječ je o vrlo inovativnom i hvalevrijednom projektu čiji je cilj maturantima omogućiti pronalazak alternativnog studijskog programa u slučaju da im ne uspije upis na željeni studijski program. Sustav funkcionira tako da maturantima pruža informacije prema njihovim željenim izborima, odnosno optimizira za njih listu sličnih programa koje bi mogli upisati s obzirom na bodove i preferencije, a za koje uopće ne znaju.
Sustav je još uvijek u testnoj fazi i prvi je takav u svijetu, a cilj je integrirati gotova rješenja u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta 2.

Više o svemu pročitajte ovdje.