Skoči do sadržaja

Objavljene su publikacije izrađene u okviru projekta Evaluating e-learning for academic recognition (e-Valuate)koji je započeo 1. ožujka 2018. godine, a koji je financiran sredstvima programa ERASMUS+ Europske unije.

Riječ je o dvije publikacije:

Cilj e-Valuate projeka je dati doprinos daljnjem razvoju javnih politika u području priznavanja novih oblika online učenja u Europskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Tijekom projekta se željela razviti podrška za visoka učilišta i ENIC i NARIC centre u vrednovanju, odnosno prepoznavanju kompetencija, znanja i vještina stečenih kroz nove oblike online učenja, kao što su MOOCs (Massive Open Online Courses) i SPOC’s (Small Personal Online Courses).

Projektni konzorcij čine predstavnici ENIC i NARIC centara iz Danske, Litve, Norveške, Irske, Velike Britanije i Nizozemske, zatim potpredsjednik Odbora Lisabonske konvenciju o uzajamnom priznavanju, predstavnik Europskog konzorcija za akreditaciju u visokom obrazovanju (ECA) i predstavnik KIRON-a otvorenog visokog obrazovanja za izbjeglice. Predstavnica AZVO-a u e-Valuate projektu sudjeluje ispred ECA-e (European Consortium for Accreditation in higher education) i to u projektnoj Steering Group.

https://www.nuffic.nl/en/subjects/e-valuate/