Skoči do sadržaja

Međunarodni časopis Higher Education Discovery (HED) objavio je u svom najnovijem broju članak o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj pod naslovom „Aspects of internationalization of higher education: Attracting students from abroad to the Republic of Croatia“.

Članak donosi pregled istraživanja koje je 2019. godine provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje o internacionalizaciji hrvatskog prostora visokog obrazovanja radi dobivanja sveobuhvatnog uvida u djelovanje hrvatskih visokih učilišta u pogledu privlačenja stranih studenata kao jednog aspekta internacionalizacije visokog obrazovanja te izazova s kojima se visoka učilišta u tom procesu susreću.

Pored rezultata istraživanja, članak donosi promišljanja o internacionalizaciji visokog obrazovanja u suvremenom kontekstu te pojašnjava ulogu AZVO-a, kao nacionalne agencije za osiguravanje kvalitete, koja postupcima vanjskog osiguravanja kvalitete potiče visoka učilišta na sustavno promišljanje i razvijanje strategija internacionalizacije.

Cijeli članak pročitajte ovdje.

HED4