Skoči do sadržaja

Studenti mogu postati nositelji promjena u visokom obrazovanju, zaključak je seminara Uloga studenata u osiguravanju kvalitete na visokim učilištima održanog 9. prosinca 2019. godine u Zagrebu u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO).

Cilj seminara bio je upoznati studente s kulturom osiguravanja kvalitete visokih učilišta, informirati ih o njihovim pravima, obvezama i mogućnostima te ih potaknuti na aktivan angažman u segmentima kao što su unapređenje kvalitete nastave, iskustva studiranja i ocjenjivanja te drugih aspekata studentskog života.

Događanje je otvorila prof. dr. sc. Jasmina Havranek, v.d. ravnatelja Agencije za znanost i visoko obarzovanje te istaknula kako je kroz postupke vanjskog vrednovanja visokih učilišta Agencija izrazito orijentirana na studente.  “Vidljivo je to kroz naše standarde koji od visokih učilišta očekuju objektivno i dosljedno vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća, odgovarajuću podršku, bilo da je riječ o studiranju ili karijernim mogućnostima te posebno skrb i prilagođavanje nastavnog procesa studentima iz ranjivih skupina”, naglasila je prof. dr. sc. Havranek.

Glavni fokus seminara bio je na prilikama i mogućnostima uključivanja studenata u različite segmente osiguravanja kvalitete s naglaskom na pomak od studenta–korisnika do studenta–aktivnog dionika u sustavu visokog obrazovanja.

Posebna gošća bila je zamjenica predsjednika Europskog studentskog zbora (European Students’ Union – ESU) Gohar Hovhannisyan.

Svoja iskustva u radu na unapređenju kvalitete različitih aspekata studentskog života, u okruglom su stolu iznijeli studentski predstavnici: Mateo Marušić (predsjednik Hrvatskog studentskog zbora), Ivan Pnjak (predsjednik Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola), Matej Smetiško (predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu), Tea Dimnjašević (predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci), Renato Nović (predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru) te Marko Dubroja (student, član stručnog povjerenstva u postupcima vanjskog vrednovanja).  Otvoreno je pitanje kako snažnije motivirati studente da se uključe u osiguravanje kvalitete na svim razinama te je zaključeno kako je odgovornost podjednako na studentskim predstavnicima, nastavnicima i upravama visokih učilišta. Nužno je uspostaviti  dvosmjernu komunikaciju, kako horizontalnu tako i vertikalnu, te poticati kulturu davanja povratnih informacija studentima i drugim dionicima o aktivnostima koje je moguće provesti na temelju  njihovih prijedloga i iskustava. Aktivno uključivanje dionika, pa tako i studenata,  u procese osiguravanja kvalitete  doprinosi izgradnji povjerenja i stvaranju okruženja u kojem su promjene moguće i poželjne.

Održani seminar prvo je ovakvo događanje na temu uloge studenata i njihova doprinosa osiguravanju kvalitete koje je okupilo 140 studenata iz cijele Hrvatske, a namjera je Agencije nastaviti s ovakvim aktivnostima radi snažnije suradnje te unapređenja sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

Događaj je organiziran u okviru projekta SKAZVO – Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja koji provodi AZVO, a financiran je sredstvima Europske unije iz Europskoga socijalnog fonda.