Skoči do sadržaja

U skladu s okolnostima te preporukama za suzbijanje i prevenciju širenja koronavirusa (COVID-19), Agencija za znanost i visoko obrazovanje odgađa određene posjete stručnih povjerenstava u sklopu reakreditacije visokih učilišta.

Visoka učilišta za koja je odgoda nužna, na vrijeme će biti obaviještena, kao i o daljnjem tijeku postupka. Posjeti će se obaviti nakon prestanka epidemije koronavirusa.

Za sva pitanja vezana uz postupak reakreditacije možete nam se obratiti elektroničkom poštom na adresu akreditacija-visoko@azvo.hr.

cc